سماپیام سامانه ارتباط همیشگی دانشگاه با استاد و دانشجو

  • ساخت گروه‌ها و اعمال دسته‌بندی در دفتر تلفن
  • ارسال پیامک تکی و گروهی
  • بارگزاری فایل‌های اکسل شماره تلفن