سامانه پیام رسانی اطلاعات آموزشی دانشگاه های کشور

سما پیام، سامانه ای است که شما را از رخدادهای آموزشی خود، به محض وقوع مطلع می کند. دیگر نیازی نیست بطور مداوم وب سایت های مختلف را چک کنید، کافیست سماپیامی شوید!

ثبت نام در سامانه ورود به سامانه

هر زمان، هر مکان

هرجا که هستید و در هر زمانی، از رخدادهای مهم خود باخبر شوید!

ثبت نام در سامانه ورود به سامانه

اطلاع رسانی نمرات

با یک پیامک از نمرات خود به محض ثبت مطلع شوید! و دیگر مهلت اعتراض به هیچ نمره ای را ازدست ندهید.

ثبت نام در سامانه ورود به سامانه

عدم تشکیل کلاس

از عدم تشکیل کلاس قبل از مراجعه به دانشگاه با خبر شوید.

ثبت نام در سامانه ورود به سامانه

امنیت

از ورود های موفق و تلاش های ناموفق برای ورود به حساب کاربری خود باخبر شوید و از امنیت خود مطمئن باشید.

ثبت نام در سامانه ورود به سامانه

شما مهم اید

آگاهی، دسترسی و سهولت حق شماست، ما سخت تلاش می کنیم تا شما آسوده باشید. همیشه شما محور تفکر ما بوده اید.

ثبت نام در سامانه ورود به سامانه

سما پیامی شوید

برای ثبت نام و ورود به سامانه سماپیام و استفاده از مزایای سامانه روی لینک های زیر کلیک کنید.

ثبت نام در سامانه ورود به سامانه